Adatkezelési és adatvédelmi szabålyzat

Adatvédelmi nyilatkozat

1. Az adatot gyƱjtƑ szemĂ©ly:

BĂĄlint SĂĄndor

Spweblap 

gifs.hu 

VeresegyhĂĄz VasĂșt utca 11

2. MILYEN ADATOKAT TÁROLOK?

Minden olyan adatot tĂĄrolok, amelyre szĂŒksĂ©gem van ahhoz, hogy a vevƑimhez Ă©s az ĂŒgyfeleimhez

fƱzƑdƑ kapcsolataimat megtartsam. Ezek lehetnek a teljes nevet, e-mail cĂ­met Ă©s az orszĂĄgnevet

tartalmazó feljegyzések vagy részletesebb feljegyzések is, amelyek magukban foglaljåk a teljes nevet,

telefonszĂĄmot, e-mail cĂ­met, az otthoni Ă©s a munkahelyi cĂ­met, illetve az eltartottak adatait is.

Ha óråra jår, vagy megvåsårol egy terméket, adózåsi célból eltårolom adóazonosító vagy adószåmåt és

minden olyan adatĂĄt, amelyre szĂŒksĂ©gem van ahhoz, hogy munkĂĄm minden terĂŒletĂ©n szabĂĄlyos

szĂĄmlĂĄt tudjak kiĂĄllĂ­tani.

A termékek kiszållítåsåhoz eltårolhatom a szållítåsi címét, de a szåmlåzåsi címét is, amelyet a

hitelkĂĄrtyĂĄs vagy mĂĄs fizetĂ©si mĂłdok ellenƑrzĂ©sĂ©re hasznĂĄlhatok fel.

3. MIÉRT TÁROLOM EL AZ ADATAIT?

Adatait azért tårolom, hogy biztosítani tudjam ingyenesen kínålt szolgåltatåsaimat, illetve hogy a

vevƑim Ă©s ĂŒgyfeleim felĂ© vĂĄllalt szerzƑdĂ©ses kötelezettsĂ©geimet teljesĂ­tsem.

A szemĂ©lyes adatok tĂĄrolĂĄsĂĄnak cĂ©lja, hogy Önnek informĂĄciĂłt, ingyenes mintĂĄkat Ă©s termĂ©keket

kĂŒldhessĂŒnk, valamint regisztrĂĄlhassuk Önt az ĂłrĂĄkra Ă©s a telefonhĂ­vĂĄsokra.

Az ĂłrĂĄk Ă©s telefonhĂ­vĂĄsok felvĂ©teleit eltĂĄroljuk Ă©s szĂ©tkĂŒldjĂŒk, hogy lehetƑvĂ© tegyĂŒk az ĂŒgyfeleknek Ă©s

vevƑknek, hogy visszajĂĄtsszĂĄk azokat az ĂłrĂĄkat vagy telefonhĂ­vĂĄsokat, amelyeken rĂ©szt vettek. A fent

emlĂ­tett ĂłrĂĄk vagy telefonhĂ­vĂĄsok utĂĄn a felvĂ©telekbƑl termĂ©keket kĂ©szĂ­tĂŒnk, amelyek a boltban

megvĂĄsĂĄrolhatĂłk.

4. KI FÉR HOZZÁ AZ ADATAIHOZ?

Adataihoz a csapatom Ă©s Ă©n fĂ©rĂŒnk hozzĂĄ, hogy a vevƑink Ă©s ĂŒgyfeleink felĂ© vĂĄllalt szerzƑdĂ©ses

kötelezettségeinknek eleget tudjunk tenni. Csapatomhoz hozzåtartozhat a kommunikåciós és

marketingcsapatom, a rendezvĂ©nyszervezƑim Ă©s az adminisztratĂ­v szemĂ©lyzet.

Ezen tĂșlmenƑen pĂ©ldĂĄul az informatikai Ă©s a szĂĄmviteli osztĂĄlyon belĂŒl a speciĂĄlis feladatok

kiszervezĂ©se nĂ©ha megköveteli tƑlem, hogy a tanĂĄcsadĂłknak is hozzĂĄfĂ©rĂ©st biztosĂ­tsak az Ön

adataihoz, amennyiben Ă©s amikor ez szĂŒksĂ©ges ahhoz, hogy a hatĂłsĂĄgokkal szembeni jogi

kötelezettségeimet teljesítsem, valamint hogy a szolgåltatåsaimat tovåbbfejlesszem és javítsam.

Ez az Ă©lƑ (szemĂ©lyes) ĂłrĂĄkra, telefonhĂ­vĂĄsokra Ă©s online kurzusokra, valamint az Ă©lƑben közvetĂ­tett

audio- Ă©s Ă©lƑben közvetĂ­tett ĂłrĂĄinkra is vonatkozik.

5. MENNYI IDEIG TÁROLOM AZ ADATOKAT?

Az adatokat addig tĂĄrolom, amĂ­g...

– Ă–nnel mint vevƑvel, ĂŒgyfĂ©llel vagy Ă©rdekelt fĂ©llel kapcsolatban ĂĄllok

– erre adĂłzĂĄsi cĂ©lbĂłl jogilag köteles vagyok

– Ă–n le nem iratkozik, vagy amĂ­g adatai törlĂ©sĂ©t nem kĂ©ri

6. MILYEN ADATVÉDELMI JOGAI VANNAK VEVƐKÉNT?

VevƑkĂ©nt joga van arra, hogy...

– az e-mail vagy a kifizetett elƑfizetĂ©sĂ©t kezelje

– az ĂĄltalam tĂĄrolt adatokat kijavĂ­ttassa

– az ÖnrƑl tĂĄrolt adatokrĂłl tĂĄjĂ©koztatĂĄst kĂ©rjen

– a tĂĄrolt adatok törlĂ©sĂ©t vagy korlĂĄtozĂĄsĂĄt kĂ©rje.

Ha adatai frissítését vagy módosítåsåt kéri, vegye fel velem a kapcsolatot az alåbbi e-mail címen:

spweblap@gmail.com

Ha törlését szeretné kérni az adatbåzisomból, vegye fel velem a kapcsolatot az alåbbi e-mail címen:

spweblap@gmail.com

7. KÖTELESEK-E A VEVƐK MEGADNI AZ ADATAIKAT?

Igen. VevƑkĂ©nt vagy ĂŒgyfĂ©lkĂ©nt Ön köteles megadni azokat az adatokat, amelyekre szĂŒksĂ©gem van

ahhoz, hogy az ĂĄltalam kĂ­nĂĄlt kĂŒlönfĂ©le szolgĂĄltatĂĄsokon belĂŒl szerzƑdĂ©ses kötelessĂ©geimet teljesĂ­teni

tudjam.

KĂ©rĂ©sĂ©tƑl fĂŒggƑen az ĂĄltalam kĂ©rt adat a teljes nevĂ©tƑl, e-mail cĂ­mĂ©tƑl Ă©s orszĂĄgĂĄnak nevĂ©tƑl kezdve

olyan részletesebb adatokig terjedhet, mint példåul a teljes neve, telefonszåma, e-mail címe, otthoni és

munkahelyi cĂ­me, valamint a hozzĂĄtartozĂłk adatai.

8. COOKIE-K, PROFILÍROZÁS ÉS AUTOMATIZÁLÁS

Weboldalam felhasznĂĄlĂłbarĂĄt mƱködĂ©sĂ©hez cookie-kat hasznĂĄlok. ElsƑ alkalommal, amikor felkeresi

oldalamat, felugrik egy ablak, amely tĂĄjĂ©koztatja Önt a cookie-k hasznĂĄlatĂĄrĂłl, Ă©s arrĂłl, hogy

tovåbblépve elfogadja, hogy a szåmítógépén cookie-kat helyezzek el. Ennek sorån egy cookie-t

helyezek el a gépén, így valahånyszor felkeresi a weboldalt, ez a felugró ablak mår nem fog

megjelenni.

Automatikus profilĂ­rozĂĄst nem hajtok vĂ©gre. Az ĂŒgyfelek korĂĄbbi Ăłra- vagy termĂ©kvĂĄlasztĂĄsai alapjĂĄn

esetenkĂ©nt ellenƑrzöm, hogy az illetƑt milyen tĂ©makörök Ă©rdekelhetik.

Adatait kĂŒlsƑ ĂŒgynöksĂ©gekkel nem osztom meg, Ă©s azokat nem adom el nekik. A haladĂł ĂłrĂĄk

elƑfeltĂ©teleinek ellenƑrzĂ©se automatikusan törtĂ©nik.

9.HOL TÁROLOM AZ ADATAIT?

Adatainak tĂĄrolĂĄsĂĄra egyszerre több rendszert is hasznĂĄlok, hogy ezĂĄltal teljesĂ­tsem a vevƑkkel Ă©s

ĂŒgyfelekkel kötött szerzƑdĂ©ses megĂĄllapodĂĄsaimat.

Az informĂĄciĂłkat ĂĄltalĂĄban felhƑszolgĂĄltatĂĄsokban Ă©s szĂĄmĂ­tĂłgĂ©peken tĂĄrolom a lakĂłhelyem szerinti

orszĂĄgban Ă©s az EgyesĂŒlt Államokban.

10.HOGYAN VÉDEM AZ ADATAIT?

A munkatĂĄrsaim, vĂĄllalkozĂłk Ă©s azok a kĂŒlsƑ ĂŒgynöksĂ©gek, amelyekkel egyĂŒttmƱködöm, mind

TitoktartĂĄsi megĂĄllapodĂĄsokat Ă­rtak alĂĄ. Az adatvĂ©delemmel Ć‘k is tisztĂĄban vannak.

A tårolt adatokhoz a hozzåférésre jogosult felhasznålók csak biztonsågos, védett belépési pontokon

keresztĂŒl fĂ©rhetnek hozzĂĄ.